Search
  • av. CHINCEȘ ALEXANDRU BOG

Pensia pentru limita de vârstă și pensiile anticipate

Updated: May 12, 2020

Articolul prezintă condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a beneficia de pensie, regimul juridic al fiecărui tip de pensie, cum se calculează cuantumul și procedura de acordare a pensiei, conform legislației în vigoare.


În prezent, regimul juridic al pensiilor este reglementat în principal prin Legea 263/2010 dar și prin Legea nr. 127/2019 - „Noua lege a pensiilor”. Deși a fost publicată în Monitorul Oficial în 09.07.2019, noua lege a pensiilor va intra „integral” în vigoare în data de 01.09.2021. Art. 182 din Legea 127/2019 prevede că legea va intra în vigoare la data de 01.09.2021, cu excepția dispozițiilor (din aceeași lege) care majorează cuantumul punctului de pensie, care dispun „evaluarea recalculării” pensiilor conform noului algoritm (în scopul aplicării efective în anul 2021) și care prevăd posibilitatea de a contesta decizia de pensionare direct la instanța de judecată. Aceste dispoziții au intrat în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în monitorul oficial (Noua lege a pensiilor poate fi consultată aici).


Pensia pentru limita de vârstă este regula și dreptul comun în materie de „pensie pentru bătrânețe”, în timp ce pensia anticipată și pensia anticipată parțială sunt cazuri particulare ale pensiei pentru limită de vârstă, în care i se recunoaște titularului, dreptul de a beneficia de pensie anterior împlinirii vârstei standard pentru pensionare, datorită faptului că a contribuit la sistemul public de pensii o perioadă mai mare sau egală cu stagiul complet de cotizare. În continuare vom prezenta regimul juridic al pensiei pentru limită de vârstă și în finalul informării vom evidenția diferențele specifice pensiilor anticipate. În „Noua lege a pensiilor”, pensia anticipată din actuala reglementare este o formă a pensiei pentru limită de vârstă iar „pensia anticipată parțială” își păstrează regimul juridic dar se numește „pensia anticipată”. Prin noua lege a pensiilor, legiuitorul a considerat că pensia anticipată din actuala reglementare nu reprezintă o categorie distinctă față de pensia pentru limita de vârstă deoarece, în cazul ambelor, cuantumul pensiei se determină prin același calcul. În concret, toate cele trei posibilități de pensionare vor exista și după intrarea în vigoare a legii noi, dar vor fi doar două tipuri de pensie: pensia pentru limita de vârstă și pensia anticipată.


Are dreptul să beneficieze de pensie, persoana care are sau a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, a împlinit vârsta standard de pensionare și a realizat stagiul minim de cotizare (cu excepția pensiilor anticipate când este obligatorie realizarea stagiului complet de cotizare).


Calitatea de asigurat


Sunt asigurate în sistemul public de pensii persoanele angajate (ce au încheiate contracte individuale de muncă, pentru care angajatorul are obligația de a reține și plătii contribuții de asigurări sociale), persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală care, pe baza declarației individuale de asigurare, datorează contribuția de asigurări sociale și persoanele fizice care au încheiat contracte de asigurări sociale și plătesc contribuții sociale în baza acestora, funcționarii publici și șomerii.Vârsta standard de pensionare


Potrivit disp. art. 53 din Legea nr. 263/2010 vârsta standard pentru pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei. Aceste praguri se aplică bărbaților născuți după ianuarie 1950 (inclusiv) și femeilor născute după ianuarie 1967 (inclusiv). Pentru personalele născute anterior dăților indicate, vârsta standard de pensionare este prevăzută în Anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010 (Legea, anexele și tabelele la care vom face referire sunt disponibile aici ) și crește direct proporțional cu anul nașterii (spre exemplu, o femeie născută în ianuarie 1950 se poate pensiona la vârsta de 58 ani și 4 luni iar, o femeie născută în ianuarie 1960 se poate pensiona la vârsta de 61 ani și 8 luni).


În cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare și au lucrat în condițiile grupei I (anterior datei de 01.04.2001) sau în condiții speciale (conform art. 30 alin. (1) din Legea 263/2010) vârsta standard de pensionare va fi redusă conform TABELULUI NR. 2 din Legea nr. 263/2010 și pentru persoanele care au lucrat în condițiile grupei a II-a (asimilată ca efecte muncii prestate în condiții deosebite) sau în condiții deosebite (conform art. 29 din aceeași lege) vârsta standard de pensionare va fi redusă conform TABELULUI NR. 1. Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați.


Stagiul de cotizare


Perioada în care o persoană este asigurată în sistemul public de pensii constituie stagiu de cotizare. Potrivit art. 6 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii sunt asigurați în mod obligatoriu: persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, funcționarii publici, alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, șomerii, persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială.


Potrivit art. 49 din Legea nr. 263/2010 se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.


Stagiul de cotizare minim este o condiție a pensiei pentru limită de vârstă potrivit căreia, pentru a beneficia de pensie, o persoană trebuie să fi fost asigurată în sistemul public de pensii o perioadă minimă prevăzută de lege. Pentru femeile născute în/ulterior anului 1955 și pentru bărbații născuți în/ulterior anului 1950 stagiul minim de cotizare este de 15 ani. Pentru persoanele născute anterior, stagiul minim de cotizare este indicat în aceeași Anexă nr. 5 indicată anterior.


Noua lege a pensiilor prevede că la stabilirea stagiului minim de cotizare realizat de o persoană nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare.


Stagiul complet de cotizare este o perioadă standard (stabilită prin lege) de stagiu de cotizare și reprezintă o condiție a pensiilor anticipate și un criteriu de determinare a cuantumului pensie. În prezent, este de 35 de ani pentru ambele sexe, durată la care s-a ajuns prin creștere eșalonată conform Anexei nr. 5.


În concluzie, dacă a împlinit vârsta standard de pensionare (chiar redusă în considerarea grupelor superioare de muncă) o persoană poate beneficia de pensie dacă a fost asigurată cel puțin 15 ani. Dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare dar a realizat stagiul complet de cotizare poate beneficia de pensia anticipată parțială sau de pensia anticipată, dacă îndeplinește și restul condițiilor.


Vechimea în muncă acordată în considerarea grupei I sau condițiilor speciale respectiv grupei a II-a se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare realizat. În principiu, pentru un an lucrat în grupa a II-a se acordă 3 luni de vechime în muncă și pentru fiecare an lucrat în grupa I se acordă un spor la vechimea în muncă de 6 luni. Sporurile se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puțin 5 ani în grupa I sau a II-a de muncă, în proporție de 100% din timp. Pentru fiecare an în care s-a prestat muncă în condiții deosebite se acordă un spor la vechimea în muncă de 4 luni și pentru fiecare an în care s-a prestat muncă în condiții speciale se acordă un spor la vechime de 6 luni. Sporurile constituie stagiu de cotizare realizat în condiții normale.


Cuantumul pensiei.


Conform Legii nr. 263/2010 cuantumul pensiei se determină printr-o formulă de „punctaje”, ce utilizează variabilele: punctajul lunar, punctajul anual, punctajul mediu anual, punct de pensie. Formula finală constă în înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea punctului de pensie.


Punctajul lunar se obține prin împărțirea salariului brut realizat la salariul mediu brut pe țară pentru luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.


Punctajul anual se obține prin adunarea punctajelor lunare dintr-un an, urmată de împărțirea sumei obținute la 12.


Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.


Punctajul mediu anual se obține prin adunarea tuturor punctajelor anuale, urmată de împărțirea sumei la numărul ce reprezintă stagiul complet de cotizare, conform legii (35 ani).


Punctajul mediu anual „se corectează” prin înmulțirea acestuia cu indicele de corecție. Rezultatul reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat.


Indicele de corecție este o valoare ce stabilește anual și reprezintă, potrivit art. 170 din Legea nr. 263/2010, un „raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011”. Pe scurt, indicele de corecție a avut următoarele valori: 1,06 - anul 2013; 1,07 - anul 2014; 1,07 - anul 2015; 1,09 - anul 2016; 1,14 - anul 2017; 1,15 - anul 2018; 1,2 - anul 2019 și 1,41 - anul 2020.


Valoarea indicelui de corecție din anul 2020 este considerabil mai mare decât valoarea din anii precedenți iar diferența se datorează modificărilor legislative din anul 2018 când obligația de plată a contribuțiilor sociale a trecut de la angajator la angajat și salariul brut a crescut corespunzător. Deși modificarea legislativă din anul 2018 a dus la creșterea semnificativă a salariului brut, formula determinării indicelui de corecție a rămas aceeași. Din acest motiv, în anii 2019 și 2020 au început să apară situații inechitabile, ce constituie discriminări între persoanele ce au lucrat în aceleași condiții, au plătit contribuții sociale în același cuantum dar s-au pensionat la dăți diferite (de regulă din cauza vârstelor diferite). În prezent, conform legii, o persoană ce s-a pensionat în anul 2020 obține un punctaj mai mare cu aproximativ 33 % decât o persoană care a lucrat exact aceeași perioadă de timp, în aceleași condiții dar s-a pensionat în anul 2013.


Punctajul mediu anual realizat de asigurat se înmulțește cu valoarea punctului de pensie și se obține cuantumul pensiei. Valoarea actuală a punctului de pensie și evoluția acesteia este disponibilă aici.


Legea nouă a pensiilor prevede o altă modalitate de calcul. Formulă se va aplica pentru determinarea pensiilor acordate după intrarea în vigoare a legii noi. În ceea ce privește pensiile stabilite în baza legii actuale (ce se aplică până la intrarea „integrală” în vigoare a legii noi), acestea vor fi „evaluate în vederea recalculării conform legii noi”, urmând ca pensionarul să primească efectiv suma mai mare dintre rezultatele obținute prin aplicarea celor două formule.


Conform noii formule, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.


Valoarea punctului de referință se obține prin împărțirea valorii punctului de pensie la 25, adică la durata medie a stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară.

La data preconizată pentru intrarea în vigoare a legii, valoarea punctului de referință va fi de 75 lei.


Conform noii legi, valorile punctului de pensie sunt următoarele:

a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei

b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei

c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei. Se observă, 1825 lei/25 (stagiul mediu) = 75 lei.


Numărul total de puncte realizat de asigurat se determină prin adunarea punctajelor anuale iar punctajele anuale se obțin prin împărțirea sumei punctajelor lunare la 12. Punctajele lunare se determină prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.Pensia anticipată.


Poate beneficia de pensie anticipată asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai mare cu cel puțin 8 ani decât stagiul de cotizare complet și este cu cel mult 5 ani mai tânăr decât vârsta standard de pensionare, fără a fi luate în considerare reducerile vârstei standard de pensionare în considerarea grupei I/II sau condițiilor speciale/deosebite sau orice alte reduceri ale vârstei standard de pensionare în baza unor legi speciale.


Conform actualei legi, în stagiului efectiv realizat de pensionar (ce trebuie să fie mai mare cu minimum 8 ani decât stagiul complet de cotizare), nu vor fi incluse perioadele necontributive reprezentate de stagiul militar, durata cursurilor universitare sau perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate (perioade ce constituie stagii de cotizare în cazul pensiei pentru limită de vârstă) dar, vor fi luate în considerare sporurile de vechime acordate pentru munca prestată în grupelor superioare.


Cuantumul pensiei anticipate se determină după același algoritm ca și cuantumul pensiei pentru limită de vârstă.


La împlinirea vârstei standard pentru pensionare, pensia anticipată va fi schimbată din oficiu cu pensia pentru limită de vârstă și va fi recalculată cu luarea în considerare a perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare (stagiu militar etc.) ce nu au fost avute în vedere la calcului pensiei anticipate.


Conform noii legi a pensiilor, pensia anticipată va fi o formă a pensiei pentru limită de vârstă. Urmează să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu maximum 5 ani, persoana ce a realizat un stagiu de cotizare mai mare cu minimum 8 ani decât stagiul de cotizare complet. Diferența față de legea anterioară constă în faptul că la determinarea stagiului efectiv realizat de pensionar vor fi avute în vedere și perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare. Modificarea este binevenită deoarece în actuala reglementare condițiile pensiei anticipate devin greu de îndeplinit ca urmare a creșterii duratei stagiului complet de cotizare. Spre exemplu, în cazul unui bărbat născut în/ulterior anului 1950, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Pentru a beneficia de pensie anticipată, acesta ar trebui ca anterior împlinirii vârstei standard de pensionare de 65 de ani să realizeze un stagiu de cotizare de peste 43 de ani, fără a fi luate în considerare perioadele necontributive reprezentate de stagiu militar (ce a fost obligatoriu în cazul său) sau durata studiilor universitare.


Pensia anticipată parțială.


Conform legii actuale, poate beneficia de pensie anticipată parțială asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare egal sau mai mare (cu mai puțin de 8 ani) decât stagiul de cotizare complet și este cu cel mult 5 ani mai tânăr decât vârsta standard de pensionare, fără a fi luate în considerare reducerile vârstei standard de pensionare în considerarea grupei I/II sau a condițiilor speciale/deosebite sau orice alte reduceri ale vârstei standard în baza unor legi speciale.


Regimul juridic este același cu cel al pensiei anticipate, cu excepția cuantumului. Cuantumului pensiei anticipate parțiale se determină prin raportare la cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, care se reduce în funcție de stagiul de cotizare realizat și de numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. Procentele de reducere sunt stabilite prin Tabelul 2 indice 1 din art. 65 al Legii nr. 263/2019.


Conform legii noi, pensia anticipată parțială devine „pensie anticipată” dar păstrează aceleași condiții de acordare.


De când se poate beneficia de pensie și cum se acordă?


Asiguratul are dreptul la pensie de la data la care îndeplinește condițiile pentru una dintre formele de pensie indicate. Pensia se va acorda doar la cererea asiguratului. Cererea se adresează casei teritoriale de pensii în circumscripția căreia își are domiciliul titularul pensiei, împreună cu documentele anexă (carnet de muncă, adeverință care atestă condițiile superioare de muncă, livret militar, adeverință care atestă sporurile cu caracter permanent etc.). Casa teritorială de pensii emite decizia de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.


Deciziile de pensie emise începând cu data de 12.07.2019 pot fi contestate direct la tribunalul în circumscripția căruia domiciliază titularul dreptului de pensie, în termen de 45 de zile de la comunicare.


Articolul prezintă principiile și regimul juridic general al pensiilor pentru bătrânețe în scopul informării generale a cititorului. În funcție de meseriile sau profesiile avute pot exista dispoziții legale speciale care să deroge de la dreptul comun astfel că, în situația în care aveți nelămuriri cu privire la situația dumneavoastră, considerați că vă sunt încălcate drepturile sau aveți nevoie de ajutor pentru stabilirea și realizarea drepturilor dumneavoastră, vă recomandăm să apelați la asistență juridică specializată.

av. CHINCEȘ ALEXANDRU BOGDAN

46 views0 comments

©2020 by Cabinet avocat CHINCEȘ ALEXANDRU BOGDAN